Regstreeks // Live Stream

Sondae @ 9:30 & 18:00

Vorige Eredienste:

KLANK (MP3 audio file)

Die KLANK van elke diens word op Whatsapp uitgestuur aan persone wat daarvoor vra.
Stuur ‘n Whatsapp boodskap na 066 167 8980 en vra om die klank te ontvang.