Kliek hier om te registreer:

Om ‘n LIDMAAT van Nuwe Lewe te word

HUWELIKSBEVESTIGING

KinderToewyding

DOOP (onderdompeling)

Kontak Nuwe Lewe direk deur die onderstaande vorm te voltooi:

Ons sien uit om van jou te hoor!

Landlyn: 018 468 7862

WhatsApp: 066 167 8980