Ons hart is om vroue toe te rus vir elke dag se uitdaging as vrou en om 'n gevoel te skep dat "ek behoort". Ons kuier saam om die Woord en uitdagings Dinsdae om 10:00 en Donderdae 18:00. Ons tyd is nou om Vreesloos Vrou te wees.